نماد سایت افق کالا

بازی ایرهاکی (باطری خور، 4 نفره)، هوش هیجانی – سرعت عمل – گل زنی – دقت و تمرکز

کد فروش 0999 –

این بازی برای تعداد 2 تا 4 نفر در گروه سنی 4 تا 99 سال می باشد –

مهارت های این بازی : هوش هیجانی – سرعت عمل – گل زنی – دقت و تمرکز

خروج از نسخه موبایل